Oferujemy
Oprogramowanie i systemy informatyczne

System Finansowo-Księgowy stanowi trzon zintegrowanego systemu ZFKS. Pełna księgowość oraz Księga Przychodów i Rozchodów. Rozbudowana obsługa
rozrachunków, JPK. Automatyczne rozliczanie VAT. Moduły: fakturowania, Kasa, przelewów, rozliczenia kosztów, SIMP, obieg korespondencji i inne.

System Naliczania Opłat (Czynsze) jest częścią zintegrowanego systemu ZFKS.
Wszechstronny i uniwersalny moduł przeznaczony do zarządzania i rozliczeń: nieruchomości, odbiorców wody, odbiorców energii elektrycznej, najemców hal targowych oraz płatników dowolnych opłat (czynsze, czesne, woda, podatek od deszczówki itp.).

Kadry i Płace to nowoczesny i rozbudowany system ewidencji i
rozliczania pracowników. Zastosowane rozwiązania pozwalają na efektywne wykorzystanie programu w małych, średnich i dużych firmach.

System Handel do obsługi hurtowni, sklepów i wytwórni.
Przyjmowanie towarów (produktów) do magazynów. Sprzedaż wg kilku
cen. Wszechstronne zestawienia. Drukarka fiskalna. Automatyczne księgowanie
wystawionych faktur w programie FK.

Ewidencja Środków Trwałych umożliwia ewidencjonowanie majątku firmy – środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości.
Dwutorowe naliczanie amortyzacji – oddzielnie dla potrzeb podatkowych (ewidencja kosztowa – zgodna z ustawą o podatku dochodowym),
oraz dla potrzeb bilansowych.

Ewidencja Akcyzowa Energii i Gazu (EwA) wspomaga prowadzenie ewidencji energii elektrycznej
i wyrobów gazowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

Elektroniczny System Obiegu Dokumentów jest częścią zintegrowanego systemu ZFKS.
Rejestracja spraw/pism przychodzących, wychodzących i wewnętrznych. Skanowanie pism, dołączanie dowolnych plików (Word, Excel, PDF, JPG, itp.), łączenie w wątki. Przekazywanie dyspozycji/korespondencji między pracownikami z opisem zadań do wykonania i załącznikami.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to niezależny program służący do kompleksowej wysyłki, analizy i wydruków plików JPK (XML).
Program pracuje z plikami przygotowanymi w dowolnym systemie (również firm zewnętrznych).

E-Sprawozdanie Klient to niezależny program służący do podpisania i kompleksowej wysyłki sprawozdania finansowego wraz z załącznikami oraz analizy poprawności i zawartości pliku e-sprawozdania (XML).
Program pracuje z plikami przygotowanymi w dowolnym systemie (również firm zewnętrznych).

Programy na zamówienie.
Jesteśmy twórcami wielu programów tworzonych na indywidualne zamówienia. Programy
te są na bieżąco aktualizowane i doskonalone. Na ich bazie możemy
wytworzyć (koszt znacznie niższy niż tworzenie od podstaw)
programy o podobnych funkcjach.

Usługi

Oferujemy szkolenia obejmujące obsługę programów i systemów informatycznych.
Zapewniamy również pomoc merytoryczną przy konfiguracji systemów pod kątem zgodności z przepisami,
ustawami oraz wymaganiami funkcjonalnymi.
Wciąż i na bieżąco serwisujemy i dostosowujemy nasze systemy u każdego klienta do zmieniających się wymagań.
Oferujemy również usługi w zakresie serwisu sprzętu, serwerów i administrowania sieciami.
Fiskalizujemy oraz serwisujemy drukarki fiskalne firmy Posnet.

Sprzęt komputerowy i sieci

Naszym klientom dostarczamy sprzęt komputerowy uznanych producentów oraz składamy komputery
skonfigurowane wg indywidualnych życzeń. Prowadzimy serwis sprzętu.
Kompletujemy i dostarczamy sprzęt i oprogramowanie sieciowe oraz serwery.
Sprzedajemy i serwisujemy kasy fiskalne firmy Posnet.