Programy na zamówienie

Wytworzyliśmy dziesiątki programów na indywidualne zamówienia – wg specyfikacji dostarczonej przez klientów lub wspólnie ustalanej w oparciu o analizę potrzeb.
Na ich bazie możemy wytworzyć (koszt znacznie niższy niż tworzenie od podstaw) programy o podobnych funkcjach.

E-Sprawozdanie Klient
Niezależny program służący do podpisania i kompleksowej wysyłki sprawozdania finansowego wraz z załącznikami oraz analizy poprawności i zawartości pliku e-sprawozdania (XML).
Program pracuje z plikami przygotowanymi w dowolnym systemie (również firm zewnętrznych).
JPK (Jednolity Plik Kontrolny)
Zadaniem programu jest:
– Walidacja poprawności plików JPK na podstawie schematów pobieranych z serwera MF.
– Pakowanie, szyfrowanie, podpisywanie oraz przesyłanie plików JPK drogą elektroniczną, zgodnie z wymaganiami specyfikacji interfejsów udostępnionej przez MF.
– Odczyt statusu wysyłki oraz pobieranie plików UPO (urzędowe poświadczenie odbioru).
„e-Dek” (e-Deklaracje)
Zadaniem programu jest wysyłanie deklaracji elektronicznych oraz pobieranie i wydruk potwierdzeń. Program przeznaczony jest do współpracy w systemem KP firmy ZUBIX S.C. lub dowolnym innym systemem informatycznym potrafiacym wygenerować deklaracje (PIT,VAT,CIT) elektroniczne w postaci plików xml.
Program umożliwia:
– zarzadzanie plikami deklaracji,
– podpisywanie deklaracji kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
– wysyłkę deklaracji na bramkę Ministerstwa Finansów,
– obsługę i komunikację błędów zawartości dokumentów lub transmisji danych,
– odbiór i składowanie urzędowych poświadczeń odbioru (UPO),
– wydruk poświadczeń UPO.
„PRORO”
Program zarządzający produkcją maszyn i łożysk specjalnych umożliwiający analizę, planowanie i rozliczenie całych procesów produkcyjnych.
System obejmuje wszystkie etapy, od planu i wzorców technologicznych, ewidencji zleceń i przewodników warsztatowych, gospodarkę materiałami aż po rozliczenie pracowników.
„Caterman”
Program służący do obsługi i rozliczenia stołówek, barów i jadłodajni.
Rabaty, Dofinansowanie, VAT, zestawienia, dostosowany do panelu dotykowego, obsługa urządzeń zewnętrznych – Touchpad (PINpad), KABA – czytnik kart klientów i inne.
„Obsługa sprzedaży ciepła”
Zadaniem programu jest zbieranie informacji o umowach zawartych z
odbiorcami ciepła, fakturowanie zużycia ciepła i generacja zestawień
na podstawie zebranych danych o sprzedaży. Program został dostosowany do
przepisów zawartych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998r. Nr
94, poz. 594 i Nr 106, poz.668) i stosownym rozporządzeniem Ministra
Gospodarki. Program na podstawie wprowadzonych danych o odczytach wystawia
faktury VAT dla odbiorców. Program współpracuje z systemem FK naszej
firmy, przesyłając do niego dane o wystawionych fakturach. System FK
przejmuje rolę windykacji należności.
„Sprzedaż mieszkań”
Program ułatwia realizację sprzedaży mieszkań. Program
przechowuje bazę danych o mieszkaniach w nowo wybudowanym budynku, bazę
rezerwacji i wpłat dokonanych przez klientów. Do zadań programu należy
wyliczanie wartości rat dla klientów którzy podpisali umowę o zakupu
mieszkania (raty są waloryzowane wskaźnikami inflacji), przygotowanie
przykładowych harmonogramów spłat (gdy nie ma podpisanej umowy) oraz
wystawianie Faktur za wpłacone raty. Program ściśle współpracuje z
systemem FK (z FK pobierane są dane zapłatach dokonanych przez klientów
oraz eksportowane są do FK faktury sprzedaży).
„PiesTaks”
Program jest narzędziem służącym ewidencji, identyfikacji i
opodatkowania właścicieli psów. Potencjalnymi odbiorcami tego produktu
mogą być np. urzędy miasta i gminy. Oprogramowanie pozwala na
gromadzenie i wszechstronną analizę danych zarówno o psach (np. daty
szczepienia, rasa, maść, wiek) jak i właścicielach oraz prowadzenie
księgowości związanej z opłatami i podatkami za psy (np. generowanie
wezwań do zapłaty, naliczanie karnych odsetek, zestawienia wpłat i należności).
„Kolportaż”
Program jest kompleksowym narzędziem pozwalającym na prowadzenie
sprzedaży wysyłkowej publikacji. Zapłaty za wydawnictwa są przyjmowane
w systemie  przedpłat. Do zadań programu należą: ewidencja wpłat
i zwrotów gotówki z rozbiciem na poszczególnych klientów,
przygotowanie i wysłanie paczek (wydruk nalepek), zwroty i korekty zamówień,
wystawianie faktur VAT lub paragonów dla odbiorców, wszechstronne
zestawienia i generowanie pism korespondencji seryjnej do wybranych klientów.
„FotoMag”
Program służy do obsługi usług fotograficznych. Studio fotograficzne zbiera materiały w różnych punktach.
Są one wywoływane w pracowni i rozsyłane z powrotem do punktów przy pomocy sieci dealerów.
Program wspomaga pracę laboratorium poprzez wydruk numerów (wraz z kodem kreskowym) otwartych zleceń na kopertach w które wkładane są materiały do wywołania, Wydruk nalepek na koperty, zawierających opis wykonanej usługi wraz z ceną, Wydruk listy dostaw i dowodów dostawy dla poszczególnych dealerów na poszczególne trasy.
Na życzenie operatora program wystawia faktury za wykonane usługi. W programie jest również możliwość prowadzenia kasy i kontrolowania spływu należności za wystawione faktury. Program umożliwia również fakturowanie dostaw materiałów fotograficznych do punktów, jeżeli studio prowadzi sprzedaż takich materiałów.
„Kasele”
Program do obsługi punktów przyjmowania opłat i rachunków. Generowanie pliku przelewów elektronicznych, szybkie wyszukiwanie klientów i beneficjentów, raporty i inne.
„PRA”
Program rozliczania autocystern. Analiza i wyliczenia związane ze sprzedażą gazów i płynów z autocystern.
Automatyczne odczytywanie danych z wagi. Współczyniki, ubytki, zestawienia kierowców, samochodów, podział na rodzaje ładunku i inne.
ENDURO
Program przeznaczony do organizacji, przygotowania dokumentacji oraz obliczeń i wyników zawodów ENDURO.
Wydruki, współpraca z foto-celami, prezentacja wyników on-line w internecie.
Program przez wiele lat był wykorzystywany do organizacji zawodów Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Świata („Sześciodniówka” Kielce-Miedziana Góra 2004).
Gospodarka Materiałowa
Gospodarka materiałowa. Ewidencja i rozliczenie zużycia materiałów.
Przedmioty nietrwałe w użytkowaniu. Ewidencja analityczna kosztów
na budowach (wydziałach).