FK (ZFKS) wersja 41

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 41
Faktury
• Sposób zapłaty – dodano możliwości: mobilna, kredyt, bon.
• Korygujące faktury seryjne – obowiązek podanie przyczyny korekty.
• Umożliwione wysyłanie faktur do systemu KSeF (Krajowy System e-Faktur). Konieczna jest licencja w systemie ZFKS na korzystanie z systemu KSeF. Faktury są wysyłane do systemu KSeF, oczekujemy na potwierdzenie i dopiero potwierdzone są drukowane (lub wysyłane e-mailem).
• Wysyłanie faktur seryjnych do systemu KSeF.
• Na wydruku faktury umieszczony numer referencyjny systemu KSeF.
• Funkcja „Archiwum faktur” pozwala na wydruk faktur, które system KSeF nie zatwierdził natychmiast po wysłaniu, w szczególności faktur seryjnych.
• GTU – była możliwość podania GTU dla faktury (wymogi JPK) – teraz każda pozycja faktury może mieć swój symbol GTU. Takie są wymogi systemu KSeF. Dla celów JPK pobierane są GTU z wszystkich pozycji.
• Procedura faktury – była możliwość podania Procedury dla całej faktury (wymogi JPK) – teraz każda pozycja faktury może mieć swoją Procedurę. Takie są wymogi systemu KSeF. Dla celów JPK pobierane są Procedury z wszystkich pozycji.
• Archiwum faktur – możliwość selekcji faktur także według numeru dokumentu WZ oraz selekcja faktur wygenerowanych przez aktualnego użytkownika. Jeśli mamy licencję na korzystanie z systemu KSeF, to „Archiwum faktur” pozwala selekcjonować faktury ze względu na ich status w systemie KSeF a także Wykonywać na wyselekcjonowanych konieczne operacje: wysyłanie, potwierdzanie, drukowanie.
Deklaracje
• Zaktualizowano deklarację CIT-8 do wersji CIT-8(31)_v2-0E wraz z załącznikami CIT-8/O(17)_v3-0E oraz CIT-D(7)_v4-0E.
• Zaktualizowano deklarację PIT-36L do wersji PIT-36L(18)_v1-0E.
• Zaktualizowano deklarację PIT-39 do wersji PIT-39(11)_v1-0E wraz z załącznikiem PIT/ZG(7)_v2-0E.
Inne
• Przeglądając księgowania walutowe na konta bankowe można było (przy zapłacie w walucie) podejrzeć (prawy przycisk) jakie wpłaty zostały uwzględnione przy wyliczaniu kursu historycznego. Teraz można dla pozycji przyjęcia waluty (zakup lub zapłata przez odbiorcę) sprawdzić, czy dana wpłata została wykorzystana do zapłaty zobowiązań (do jakich zobowiązań i w jakiej wysokości). Wpłaty są wykorzystywane o zapłat metodą FIFO.
• Selekcja rozrachunków – można w jednej selekcji zebrać transakcje z 4 różnych kont (dokładnie wg. czterech różnych szablonów).
• Zamykanie miesięcy – można zamykać klika miesięcy jedną operacją. Mogą to być także miesiące bez księgowań.
• Sprawdzenie statusu podatnika VAT przełączone na serwis KAS (biała lista).
• Wydruk zestawienia kontrahentów z adresami e-mail i zgodami na wysyłkę elektroniczną.

W module eSOD
• Opcja selekcji dyspozycji tylko bezpośrednich i szybkiego czyszczenia selekcji przez kliknięcie nazwy selekcji.
• Opcje kontrolne dokumentu, rozbudowana selekcja, poprawiona czytelność na wydruku dekretu.
• Nowe zestawienie spraw/pism oraz dyspozycji również do CSV (Excel).
• Selekcja spraw/pism po dacie rejestracji i terminie oraz dacie zakończenia.
• Selekcja dyspozycji po rodzaju powiązanej sprawy/pisma.
• Nowe prawa komunikatów i zakańczania dyspozycji oraz domyślny katalog załączników.
• Domyślne otwieranie eSOD (parametr ZFKS „/O”) oraz ukrycie danych osobowych (parametr „/test”).
• Nowy parametr – wydruk listy dyspozycji powiązanych lub dla sprawy/pisma szczegółowy.
• Dla załączników do dyspozycji nie powiązanych ze sprawą/pismem opcja przekazania uprawnień do podglądu załącznika.
• Nowa opcja przenosząca „Oryginał sprawy/pisma do osoby rejestrującej”.
• Zmiany w uprawnieniach użytkowników (np. prawo L pozwala na zmianę kontrahenta) oraz w logach eSOD.
• Dodana lista dodatkowych działów dla których sprawa/pismo będzie widoczne, dodanie możliwe w edycji sprawy/pisma oraz przy przekazywaniu powiązanej dyspozycji.
• Nowe parametry i funkcje administratora.
• Automatyczne księgowanie ZFKS dokumentów pobranych z eSOD wraz z uproszczoną edycją rejestru VAT.

W module SNO
• Nowe parametry wydruku dłużników.
• Rozszerzone kopiowanie parametrów słowników składników opłat.
• Pobranie wyeksportowanych odsetek na wydruk opłat z opcji „Rozrachunki – Odsetki i wezwania do zapłaty – Eksport do SNO”.
• Możliwość pobrania sald na wydruk opłat z dokładnością do dnia.
• Nowe parametry wydruku opłat oraz wysyłki opłat e-mailem m.in. dodatkowy załącznik PDF.
• Nowa selekcja lokali w polu „filtr typu” po sposobie księgowania ze znakiem $.