Program Ewidencja Akcyzowa Energii i Gazu

Program EwA wspomaga prowadzenie ewidencji energii elektrycznej i wyrobów gazowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

Główne cechy programu:

1) Dwie kartoteki:
– ewidencja energii elektrycznej,
– ewidencja wyrobów gazowych.
2) Jednolity sposób prezentacji zawartości kartotek na ekranie:
– lista transakcji po lewej stronie,
– szczegóły wybranej transakcji – po prawej.
3) Możliwość filtrowania wyświetlanych transakcji wg:
– okresu (miesiąc, rok, bez ograniczeń),
– operatora, który wprowadził lub zmodyfikował transakcję.
4) Podstawowe operacje edycyjne:
– dopisywanie, poprawianie i kasowanie transakcji – dostępne przed zatwierdzeniem ewidencji miesięcznej, oraz korekta – możliwa po zatwierdzeniu.
5) Import transakcji z kartoteki faktur programu ZFKS oraz z plików tekstowych w formacie CSV.

6) Operacja zatwierdzenia ewidencji miesięcznej:
Oznacza „zamrożenie” ewidencji z możliwością nanoszenia autoryzowanych korekt i z zachowaniem pełnej historii zmian.
Mechanizm sum kontrolnych zapewnia wykrycie wszelkich zmian nieautoryzowanych.
7) Wydruk ewidencji za miesiąc – w układzie zgodnym z wzorami dla dokumentacji prowadzonej na papierze oraz wydruki pomocnicze, z możliwością:
– zapisu w formacie DOC (Word), XLS (Excel) oraz PDF (Adobe),
– dodatkowej prezentacji danych w formie tabeli, z opcją zapisu w formacie CSV i XML.
8) Możliwość definiowania własnych raportów.

9) Wyliczanie należnego podatku akcyzowego.

10) Definiowalna lista operatorów programu oraz system uprawnień ograniczających dostęp do poszczególnych kartotek i funkcji programu.