KADRY i PŁACE wersja 3.12

Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.12
– Obsługa i wydruk deklaracji PIT-11 w wersji 24.
– Obsługa nowego dokumentu ZUS RPA dla programu Płatnik. Jest to imienny raport miesięczny o przychodach i wykonywaniu pracy nauczycielskiej.
– Dodano nowe pola w parametrach wypłat oraz we właściwościach liczników, pozwalające oznaczyć przychód należny za inny rok kalendarzowy niż rok, którego dotyczy raport RPA.
– Aktualizacja struktury dokumentu ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa.
– Aktualizacja wskaźników płacowych ZUS (skrypt).
– Funkcja pobierania raportów ze zwolnieniami elektronicznymi e-ZLA za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie ZUS PUE.
– Obsługa e-deklaracji PIT-11 za rok 2018 wg zaktualizowanego schematu PIT-11(24)_v1-0E.
– Obsługa e-deklaracji PIT-4R za rok 2018 wg zaktualizowanego schematu PIT-4R(8)_v1-0E.
– Obsługa e-deklaracji PIT-8C za rok 2018 wg zaktualizowanego schematu PIT-8C(9)_v1-0E.
– Obsługa e-deklaracji PIT-8AR za rok 2018 wg zaktualizowanego schematu PIT-8AR(7)_v1-0E.
– Wprowadzenie praw do wydziałów – użytkownik programu może mieć przyznany (lub odebrany) dostęp do pracowników z jednego lub kilku wybranych wydziałów.