FK (ZFKS) wersja 44

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 44
Wydruki
• Wydruk rejestrów VAT. Można wyselekcjonować do wydruku rejestry określonego typu: VAT, KOREKTA, ZAL, POZ
• Wydruk analityki kont można wykonać filtrując księgowania w zależności od treści komentarza (komentarz zgodny z podanym szablonem)
• Wydruk transakcji otrzymał dodatkową funkcję. Można wydrukować tylko te konta, dla których saldo wyselekcjonowanych faktur jest w podanym przedziale. W selekcji transakcji w panelu „Wybór ze względu na saldo lub obroty konta” jest dodatkowa możliwość „sal.wybr”. Dotychczas można było wyselekcjonować konta dla których saldo wszystkich faktur jest w podanym przedziale. Na podglądzie transakcji także możliwe jest pokazanie tylko kont, dla których wyselekcjonowane transakcje mają saldo w podanym zakresie.
Faktury
• Przy wystawianiu faktur wysyłanych e-mailem, można dołączyć do faktury załącznik. Podajemy szablon załączników (jest to nowy parametr fakturowania). Szablon pokazuje folder, w którym są załączniki i nazwę, w której możemy użyć: [RRRRMM] zamieniane na rok + miesiąc, [KHNR] zamieniane na pole KH_NR
• Faktury od małego płatnika były w programie oznaczane w ten sposób, że w numerze faktury należało umieścić „MP”. Teraz nie ma takiej potrzeby, natomiast trzeba taką fakturę podczas księgowania do rejestru VAT oznaczyć jako MK (Dodatkowe oznaczenia faktury).
• Faktury korygujące otrzymały dodatkowy parametr „Korekta ilości tylko na minus” – jeśli jest ustawiony, to nie pozwala (w sekcji „Winno być”) wprowadzić ilości większej niż jest w sekcji „Było”. Ponadto wiersze w sekcji „Winno być” są podświetlane na szaro, gdy zmienimy ilość (lub cenę). Po wejściu do pola „Ilość” możemy klawiszem „K” przywołać kalkulator.
• Faktury VAT MARŻA. Dodany rodzaj wiersza faktury „M”-przeznaczony na wprowadzenie kwoty marży. Aby wystawić fakturę VAT MARŻA należy w „Dodatkowe oznaczenie faktury” wprowadzić MR_T lub MR_UZ (towary używane). Dla towarów używanych marża może być ujemna (różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu). Marża ujemna jest księgowana tak, jakby była w stawce 0% (podatek VAT wynosi 0 a wartość netto ma wartość marży (ujemną).
Faktura VAT marża drukuje się tak, że marża jest ukryta (na fakturze jest kwota brutto transakcji) a dodatkowo drukowana jest specyfikacja, która zwiera rozbicie ma sprzedaż właściwą i marżę. Odbiorca otrzymuje fakturę bez specyfikacji.
• Samofakturowanie. Dodatkowa możliwość to wystawienie faktur w imieniu dostawcy. Jako rodzaj wystawianej faktury wybieramy „Samofakt”. Należy w parametrach faktur podać rejestry VAT, do których będzie zaksięgowana faktura, a na liście rejestrów i kont fakturowanych podać konta zakupu („s-f.konto zak.” i konto księgowania transakcji(„S-f.konto rozr”).
• Faktury zaliczkowe. Faktura zaliczkowa zaczyna się od wiersza „Zamówienie”, następnie podaje się wiersze takie, jak będą na fakturze końcowej. Po tym dodajemy wiersz typu „L”. Tu jest nowa funkcjonalność: jeśli w zamówieniu są pozycje w kilku stawkach VAT, to program pozwala dodać kilka wierszy typu „L” (dla każdej stawki osobno). Suma wartości brutto wierszy typu „L” powinna być zgodna z zaksięgowaną kwotą przedpłaty.
Deklaracje
• Zaktualizowano deklarację CIT-8 do wersji CIT-8(33)_v2-0E wraz z załącznikami CIT-8/O(19)_v2-0E, CIT-D(8)_v2-0E, CIT-MIT(3)_v7-0E
Inne
• Możliwość księgowania płatności SIMP z wielu plików – łączenie do jednego wyciągu bankowego.
• W module eSOD – Wysyłanie pliku sprawy/pisma w załączniku e-mail dla kontrahentów posiadających zgodę i zdefiniowane konto.
W module SNO
• W grupowej edycji danych obiektów i składników nowe operacje arytmetyczne na wprowadzanych danych oraz nowe parametry.
• Kontrola nieprawidłowo sparowanych odczytów podczas naliczenia opłat z użyciem funkcji ZUK[].
• Operacja administracyjna grupowej zmiany (importu z pliku CSV) numerów liczników według kodu obiektu i kodu składnika.
• Grupowe odwracanie selekcji dla grup obiektów podrzędnych klawiszem INSERT.
• W edycji i podglądzie obiektów przy obliczaniu wartości wyrażenia widoczna lista powiązań, hierarchii i obliczeń pośrednich. Możliwość przechodzenia do powiązanych składników i obiektów „jednym kliknięciem myszy”.
• Parametry wydruku opłat bez składników oraz dla pierwszego obiektu w budynku, do wykorzystania dla ogłoszeń na budynki.
• Opcja auto-uzupełniania brakujących odczytów licznikowych o funkcję kopiowania z poprzedniego, również jako odczyty pośrednie.
• Możliwość księgowania przypisów naliczonych opłat do 7 miesięcy naprzód.

FK (ZFKS) wersja 43

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 43
Faktury
• Dla faktur w walucie pokazana jest wartość netto i VAT w złotych.
• Możliwość scalenia pozycji przy wystawieniu jednej faktury do kilku WZ.
Rejestry VAT
• Możliwość wyselekcjonowania tylko faktur z MPP na wydrukach rejestrów VAT.
• Możliwość wydruku faktur, których obowiązek podatkowy jest w miesiącu „00” – tak oznaczona jest data obowiązku podatkowego, których obowiązek podatkowy zależy od tego, kiedy faktura będzie zapłacona (np. metoda kasowa).
• Automatyczne wyliczenie ile miesięcy wstecz należy przeszukiwać dla znalezienia faktur, których obowiązek może być w aktualnym miesiącu.
Waluty
• Kurs waluty można wprowadzać z dokładnością do 10 miejsc po przecinku. Pozwala na dokładne wprowadzenie kursu historycznego.
Przelewy
• W treści przelewu można wprowadzić numer faktury i/lub komentarz.
Obowiązek podatkowy
• Funkcja sprawdzająca (i zmieniająca) obowiązek podatkowy może pominąć wybrane faktury (np. do analizy ich w późniejszym terminie).
Metoda kasowa
• Wyliczanie obowiązku podatkowego, gdy firma przechodzi na metodę kasową (obowiązek podatkowy zależy od zapłacenia faktury).
Edycja komentarzy i kluczy filtrowania
• Dodana jest funkcja pozwalająca dopisywać/kasować/podmieniać ciągi znaków do komentarzy lub kluczy sortowania.
Odsetki
• Można wymusić liczenie odsetek dla wybranej faktury wg innego zestawu stawek oprocentowania niż ma kontrahent. Zaznaczamy te faktury wpisując do komentarza numer zestawu stawek.
Kontrahenci
• Z poziomu listy kontrahentów możemy poszukiwać ciągu znaków (np. nazwisko, ulica, miasto itp.) z historii kontrahentów. Np. poprzedni właściciele mieszkań.
Płatności masowe (SIMP)
• Możliwość księgowania płatności SIMP z dwóch plików jednocześnie do jednego wyciągu bankowego
W module SNO
• Parametry wydruku opłat (pogrubienia i wyróżnienia sekcji sum oraz parametry opisów)
• Eksport liczników do CSV również z uwagami każdego odczytu licznikowego
• Nowe parametry prywatne i prawa użytkowników oraz logi operacji
Deklaracje
• Zaktualizowano deklarację CIT-8 do wersji CIT-8(32)_v3-0E wraz z załącznikiem CIT-8/O(18)_v1-0E
Import danych
• Dodano możliwość importu dokumentów WZ z plików XML i CSV

FK (ZFKS) wersja 42

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 42
Waluty
• Dodatkowe sprawdzenie, gdy na koncie walutowym jest saldo 0, to na koncie skojarzonym (złotówkowym) jest także saldo=0.
Kontrahenci
• Możliwość wyszukania zdublowanych kontrahentów. Można zdublowane pozycje skasować a zapisy księgowe przeksięgować na pozostawionego w bazie kontrahenta.
• Można wprowadzić kilka kont mailowych dla kontrahenta (lista podzielona przecinkami). Przy wystawianiu faktur lub potwierdzeń salda można wybrać adres mailowy z tej listy. Przy wystawianiu faktur seryjnych i przy wydruku wezwań wysyłanych mailem – pobierany jest pierwszy adres z listy.
Przelewy
• Listę przelewów do wydruku można drukować w podziale na kontrahentów (i pogrupowane terminami płatności) a także w podziale na kontrahentów bez grupowania terminami (lista jest wtedy czytelniejsza).
• Na liście przelewów zawsze pokazywany jest podatek VAT. Dla przelewów zaznaczonych jako MPP podatek jest wytłuszczony i tylko ten podatek jest sumowany.
Wydruk obroty i salda
• Wydruk obrotów i sald umożliwia wydruk i grupowanie w innej kolejności kont niż w planie kont. Możliwość ta jest wykorzystywana głownie do analizy kosztów, gdy np. miejsce powstania kosztów jest w koncie na wyższym miejscu niż rodzaj kosztów, a chcemy uzyskać wydruk wg. rodzajów. Podajemy jakie konta mają być analizowane. Podajemy jako listę szablonów. W celu ułatwienia (i czasem przyspieszenia) wydruku dodano możliwość podawania szablonów wykluczających. Szablon poprzedzony znakiem „^” powoduje, że konta zgodne z tym szablonem są pominięte (nawet wtedy, gdy z innych szablonów z listy wynikałoby, że mają być uwzględnione).
Inne
• W imporcie danych z XML/CVS nowe parametry agregujące dane i przeliczające kwoty (VAT, netto brutto) do rejestru z uzupełnieniem braków.
• W wersji KPiR kontrola przesunięcia numeracji KPiR z według numeru pozycji dokumentu BO.
• Możliwość wybrania konta VAT – u nieodliczonego w momencie księgowania dokumentu.
W module SNO
• Opcja parametryzacji wydruku stawki i ilość dla składnika z poziomu dowolnego obiektu.
• Analiza zasobów (logów) dla opłat wysłanych seryjnie e-mailem.
• Parametr wydruku opłat wraz z kodami składników.
• Nowe funkcje obliczania zużyć wodomierzy aktywnych i nieaktywnych z modułu liczników w algorytmach (ZUA,ZUN,ZUX).
• Parametr reprezentujący wartości składników w formie pseudo-graficznej (ciąg słupków) – znakiem \, np. [\OSOS]
• Parametr wydruku opłat z podziałem strony dla składników jednorazowych (rozliczeń) wraz ze stopką oraz inne parametry
• Prawa (zakazy) edycji składników oraz edycji i podglądu grup składników dla wybranych użytkowników.
W module eSOD
• Opcje zmiany kontrahentów przypisanych do spraw/pism/dyspozycji z kont księgowych B.O. FK oraz opcja wycofania zmian.
• Nowe parametry wydruków, w zestawieniu spraw/pism opcjonalnie układ poziomy.

FK (ZFKS) wersja 41

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 41
Faktury
• Sposób zapłaty – dodano możliwości: mobilna, kredyt, bon.
• Korygujące faktury seryjne – obowiązek podanie przyczyny korekty.
• Umożliwione wysyłanie faktur do systemu KSeF (Krajowy System e-Faktur). Konieczna jest licencja w systemie ZFKS na korzystanie z systemu KSeF. Faktury są wysyłane do systemu KSeF, oczekujemy na potwierdzenie i dopiero potwierdzone są drukowane (lub wysyłane e-mailem).
• Wysyłanie faktur seryjnych do systemu KSeF.
• Na wydruku faktury umieszczony numer referencyjny systemu KSeF.
• Funkcja „Archiwum faktur” pozwala na wydruk faktur, które system KSeF nie zatwierdził natychmiast po wysłaniu, w szczególności faktur seryjnych.
• GTU – była możliwość podania GTU dla faktury (wymogi JPK) – teraz każda pozycja faktury może mieć swój symbol GTU. Takie są wymogi systemu KSeF. Dla celów JPK pobierane są GTU z wszystkich pozycji.
• Procedura faktury – była możliwość podania Procedury dla całej faktury (wymogi JPK) – teraz każda pozycja faktury może mieć swoją Procedurę. Takie są wymogi systemu KSeF. Dla celów JPK pobierane są Procedury z wszystkich pozycji.
• Archiwum faktur – możliwość selekcji faktur także według numeru dokumentu WZ oraz selekcja faktur wygenerowanych przez aktualnego użytkownika. Jeśli mamy licencję na korzystanie z systemu KSeF, to „Archiwum faktur” pozwala selekcjonować faktury ze względu na ich status w systemie KSeF a także Wykonywać na wyselekcjonowanych konieczne operacje: wysyłanie, potwierdzanie, drukowanie.
Deklaracje
• Zaktualizowano deklarację CIT-8 do wersji CIT-8(31)_v2-0E wraz z załącznikami CIT-8/O(17)_v3-0E oraz CIT-D(7)_v4-0E.
• Zaktualizowano deklarację PIT-36L do wersji PIT-36L(18)_v1-0E.
• Zaktualizowano deklarację PIT-39 do wersji PIT-39(11)_v1-0E wraz z załącznikiem PIT/ZG(7)_v2-0E.
Inne
• Przeglądając księgowania walutowe na konta bankowe można było (przy zapłacie w walucie) podejrzeć (prawy przycisk) jakie wpłaty zostały uwzględnione przy wyliczaniu kursu historycznego. Teraz można dla pozycji przyjęcia waluty (zakup lub zapłata przez odbiorcę) sprawdzić, czy dana wpłata została wykorzystana do zapłaty zobowiązań (do jakich zobowiązań i w jakiej wysokości). Wpłaty są wykorzystywane o zapłat metodą FIFO.
• Selekcja rozrachunków – można w jednej selekcji zebrać transakcje z 4 różnych kont (dokładnie wg. czterech różnych szablonów).
• Zamykanie miesięcy – można zamykać klika miesięcy jedną operacją. Mogą to być także miesiące bez księgowań.
• Sprawdzenie statusu podatnika VAT przełączone na serwis KAS (biała lista).
• Wydruk zestawienia kontrahentów z adresami e-mail i zgodami na wysyłkę elektroniczną.

W module eSOD
• Opcja selekcji dyspozycji tylko bezpośrednich i szybkiego czyszczenia selekcji przez kliknięcie nazwy selekcji.
• Opcje kontrolne dokumentu, rozbudowana selekcja, poprawiona czytelność na wydruku dekretu.
• Nowe zestawienie spraw/pism oraz dyspozycji również do CSV (Excel).
• Selekcja spraw/pism po dacie rejestracji i terminie oraz dacie zakończenia.
• Selekcja dyspozycji po rodzaju powiązanej sprawy/pisma.
• Nowe prawa komunikatów i zakańczania dyspozycji oraz domyślny katalog załączników.
• Domyślne otwieranie eSOD (parametr ZFKS „/O”) oraz ukrycie danych osobowych (parametr „/test”).
• Nowy parametr – wydruk listy dyspozycji powiązanych lub dla sprawy/pisma szczegółowy.
• Dla załączników do dyspozycji nie powiązanych ze sprawą/pismem opcja przekazania uprawnień do podglądu załącznika.
• Nowa opcja przenosząca „Oryginał sprawy/pisma do osoby rejestrującej”.
• Zmiany w uprawnieniach użytkowników (np. prawo L pozwala na zmianę kontrahenta) oraz w logach eSOD.
• Dodana lista dodatkowych działów dla których sprawa/pismo będzie widoczne, dodanie możliwe w edycji sprawy/pisma oraz przy przekazywaniu powiązanej dyspozycji.
• Nowe parametry i funkcje administratora.
• Automatyczne księgowanie ZFKS dokumentów pobranych z eSOD wraz z uproszczoną edycją rejestru VAT.

W module SNO
• Nowe parametry wydruku dłużników.
• Rozszerzone kopiowanie parametrów słowników składników opłat.
• Pobranie wyeksportowanych odsetek na wydruk opłat z opcji „Rozrachunki – Odsetki i wezwania do zapłaty – Eksport do SNO”.
• Możliwość pobrania sald na wydruk opłat z dokładnością do dnia.
• Nowe parametry wydruku opłat oraz wysyłki opłat e-mailem m.in. dodatkowy załącznik PDF.
• Nowa selekcja lokali w polu „filtr typu” po sposobie księgowania ze znakiem $.

FK (ZFKS) wersja 40

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 40
• Deklaracja VAT-7. Deklaracja została zaktualizowana do wersji VAT-7(22)_v1-0 oraz w wersji kwartalnej VAT-7K(16)_v1-0.
• Plik JPK_V7. Generowanie i wysyłka pliku JPK_VAT z deklaracją VAT-7 w obowiązujących od stycznia 2022r wersjach JPK_V7M(2)_v1-0 oraz w wersji kwartalnej JPK_V7K(2)_v1-0.
• Deklaracja VAT-UE. Deklaracja została zaktualizowana do wersji VAT-UE(5)_v2-0E oraz odpowiednio VAT-UEK(5)_v2-1E.
• Adres kontrahenta. Adresy zostały przystosowane do wymagań faktur ustrukturyzowanych. Możliwość migracji globalnej (wszystkich kontrahentów lub grup kontrahentów) oraz indywidualnej. Adres korespondencyjny jest pamiętany w rejestrze kontrahentów (dotychczas w osobnym rejestrze zawierającym zmiany adresów).
• Wytwarzanie BO. W sytuacji, gdy w nowym roku zmienione są konta, tak, że BO musi być wytworzone z innymi kontami niż mającymi saldo na koniec zamykanego roku, dodano warunek umożliwiający selektywne (tylko po spełnieniu warunku) zmienienie konta. Warunek w składni SQL pozwala na wyrafinowaną selekcję zmienianych kont.
• Wytwarzanie BO – konta walutowe. Konta bankowe w walucie wymagają wyliczenia kont przeliczeniowych (w złotych). Jest możliwość wyliczenia każdej nierozliczonej wpłaty do banku (wariantowo rozliczane jest saldo w każdej walucie w każdym banku). Wyliczenie każdej nierozliczonej wpłaty pozwala w nowym roku precyzyjnie wyliczać różnice kursowe przy wypłatach z kont bankowych.
• Kasa. Dodany parametr pozwalający, przy księgowaniu wpłat do kasy, po podaniu kontrahenta wyszukanie wszystkich kont, które księgowane są dokumentami KP i wyliczenie salda na każdym z tych kont. Umożliwia to operatorowi kasy wybór odpowiedniego KP i w konsekwencji odpowiedniego konta kontrahenta.
• Faktury w cenach brutto. Umożliwiono wystawianie faktur w cenach brutto. Można zaznaczyć, że wprowadzana pozycja ma być w cenie brutto. Powoduje to wyliczenie podatku na tej pozycji z wartości brutto (w pozostałych pozycjach podatek wyliczany jest z wartości netto).
• Faktury seryjne. Gdy wystawiamy faktury seryjne wytworzone w module SNO, to możemy zablokować przeliczanie podatku i wartości faktury. Wystawiana jest faktura na wartości przekazane przez SNO.
• Zmieniające się przepisy Tarczy Antyinflacyjnej mogą spowodować, że wystawione już faktury seryjne zawierające opłaty za prąd lub ogrzewanie trzeba będzie skorygować z powodu zmiany stawek VAT. Umożliwi to funkcja wytwarzania seryjnych korekt do wystawionych seryjnych faktur.
• Księgowanie dokumentu. Dodana opcja wydruku dekretów dokumentu wraz z powiązanymi danymi eSOD oraz opcja powiązania ze sprawą eSOD poprzez przejście i wybór z modułu.
W module eSOD:
• Wydruk spraw/pism wraz z dekretami powiązanego dokumentu księgowego.
• Ukrywanie przy wyborze pracowników z ustawioną datą blokady.
• Możliwość podpięcia dokumentu FK również bez kontrahenta.
• Słownik podpowiedzi treści dla przekazywanych dyspozycji i spraw/pism.
• Parametry systemu czy domyślnie sprawy/pisma/dyspozycje mają być widoczne dla wszystkich pracowników wybranego działu.
• Przy zakończeniu dyspozycji możliwość podpowiadania treści z dyspozycji przekazanych dalej lub odpowiedzi na nią.
• Nowa selekcja dyspozycji/spraw/pism po dziale pracowników.
• Informacje o zapłaconym przelewie dla spraw/pism powiązanych z fakturami zakupu oraz opcja sprawdzenia powiązanej płatności w wyciągu bankowym.
• Nowa selekcja dyspozycji/spraw/pism, które można już zakończyć.
• Nowy parametr systemu „Lista typów spraw/pism dla których dyspozycje mogą zostać zakończone już w momencie przekazania dalej (lub odpowiedzi)”.
• Opcja seryjnego zakańczania dyspozycji/spraw/pism podczas selekcji.
W module SNO opcja rozksięgowania korekt naliczonych opłat w dodatkowych dekretach obustronnych z identyfikatorem /K.

FK (ZFKS) wersja 39

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 39
• Wstępne przygotowanie programu i struktury bazy danych do możliwości wystawienia faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
• Wydruki własne umożliwiają zestawienie obrotów za dowolną ilość miesięcy i narastająco. Dotychczas była możliwość tylko za aktualny miesiąc i narastająco.
• Kopiowanie pojedynczych księgowań w dokumencie.
• Kopiowanie dokumentów, do których był przelew, wytwarza również przelew dla nowego dokumentu.
• Możliwość renumeracji księgowań w pojedynczym dokumencie.
• Możliwość księgowania różnic kursowych na dwa różne konta: netto i VAT.
• Do słownika kont email dodana funkcja testowania wprowadzonych parametrów/wysyłka testowa.
• W module eSOD zestawienie spraw/pism (lista).
W module SNO:
• Wydruk potwierdzeń i odcinków wpłat dla grupy wybranych obiektów.
• Nowa opcje w module importu rozliczeń C.O. – parametry oznaczeń powiązanych TP, oraz nieksięgowane.
• Poprawione zaokrąglanie rozksięgowania przypisów i rej. VAT dla oznaczeń powiązanych TP.
• Nowe parametry wydruku opłat.
• Operacja administracyjna grupowej poprawy nieprawidłowo naniesionych wykonawców i treści w Dzienniku Zgłoszeń.
• Nowe „tagi” składników danych i wydruków przydatne np. w „deklaracji śmieciowej”.
• Możliwość wysłania dodatkowego załącznika wraz z Opłatami o formacie „RRRRMM_2_KODOBIEKTU.pdf” z podkatalogu TXT.