FK (ZFKS) wersja 43

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 43
Faktury
• Dla faktur w walucie pokazana jest wartość netto i VAT w złotych.
• Możliwość scalenia pozycji przy wystawieniu jednej faktury do kilku WZ.
Rejestry VAT
• Możliwość wyselekcjonowania tylko faktur z MPP na wydrukach rejestrów VAT.
• Możliwość wydruku faktur, których obowiązek podatkowy jest w miesiącu „00” – tak oznaczona jest data obowiązku podatkowego, których obowiązek podatkowy zależy od tego, kiedy faktura będzie zapłacona (np. metoda kasowa).
• Automatyczne wyliczenie ile miesięcy wstecz należy przeszukiwać dla znalezienia faktur, których obowiązek może być w aktualnym miesiącu.
Waluty
• Kurs waluty można wprowadzać z dokładnością do 10 miejsc po przecinku. Pozwala na dokładne wprowadzenie kursu historycznego.
Przelewy
• W treści przelewu można wprowadzić numer faktury i/lub komentarz.
Obowiązek podatkowy
• Funkcja sprawdzająca (i zmieniająca) obowiązek podatkowy może pominąć wybrane faktury (np. do analizy ich w późniejszym terminie).
Metoda kasowa
• Wyliczanie obowiązku podatkowego, gdy firma przechodzi na metodę kasową (obowiązek podatkowy zależy od zapłacenia faktury).
Edycja komentarzy i kluczy filtrowania
• Dodana jest funkcja pozwalająca dopisywać/kasować/podmieniać ciągi znaków do komentarzy lub kluczy sortowania.
Odsetki
• Można wymusić liczenie odsetek dla wybranej faktury wg innego zestawu stawek oprocentowania niż ma kontrahent. Zaznaczamy te faktury wpisując do komentarza numer zestawu stawek.
Kontrahenci
• Z poziomu listy kontrahentów możemy poszukiwać ciągu znaków (np. nazwisko, ulica, miasto itp.) z historii kontrahentów. Np. poprzedni właściciele mieszkań.
Płatności masowe (SIMP)
• Możliwość księgowania płatności SIMP z dwóch plików jednocześnie do jednego wyciągu bankowego
W module SNO
• Parametry wydruku opłat (pogrubienia i wyróżnienia sekcji sum oraz parametry opisów)
• Eksport liczników do CSV również z uwagami każdego odczytu licznikowego
• Nowe parametry prywatne i prawa użytkowników oraz logi operacji
Deklaracje
• Zaktualizowano deklarację CIT-8 do wersji CIT-8(32)_v3-0E wraz z załącznikiem CIT-8/O(18)_v1-0E
Import danych
• Dodano możliwość importu dokumentów WZ z plików XML i CSV

FK (ZFKS) wersja 42

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 42
Waluty
• Dodatkowe sprawdzenie, gdy na koncie walutowym jest saldo 0, to na koncie skojarzonym (złotówkowym) jest także saldo=0.
Kontrahenci
• Możliwość wyszukania zdublowanych kontrahentów. Można zdublowane pozycje skasować a zapisy księgowe przeksięgować na pozostawionego w bazie kontrahenta.
• Można wprowadzić kilka kont mailowych dla kontrahenta (lista podzielona przecinkami). Przy wystawianiu faktur lub potwierdzeń salda można wybrać adres mailowy z tej listy. Przy wystawianiu faktur seryjnych i przy wydruku wezwań wysyłanych mailem – pobierany jest pierwszy adres z listy.
Przelewy
• Listę przelewów do wydruku można drukować w podziale na kontrahentów (i pogrupowane terminami płatności) a także w podziale na kontrahentów bez grupowania terminami (lista jest wtedy czytelniejsza).
• Na liście przelewów zawsze pokazywany jest podatek VAT. Dla przelewów zaznaczonych jako MPP podatek jest wytłuszczony i tylko ten podatek jest sumowany.
Wydruk obroty i salda
• Wydruk obrotów i sald umożliwia wydruk i grupowanie w innej kolejności kont niż w planie kont. Możliwość ta jest wykorzystywana głownie do analizy kosztów, gdy np. miejsce powstania kosztów jest w koncie na wyższym miejscu niż rodzaj kosztów, a chcemy uzyskać wydruk wg. rodzajów. Podajemy jakie konta mają być analizowane. Podajemy jako listę szablonów. W celu ułatwienia (i czasem przyspieszenia) wydruku dodano możliwość podawania szablonów wykluczających. Szablon poprzedzony znakiem „^” powoduje, że konta zgodne z tym szablonem są pominięte (nawet wtedy, gdy z innych szablonów z listy wynikałoby, że mają być uwzględnione).
Inne
• W imporcie danych z XML/CVS nowe parametry agregujące dane i przeliczające kwoty (VAT, netto brutto) do rejestru z uzupełnieniem braków.
• W wersji KPiR kontrola przesunięcia numeracji KPiR z według numeru pozycji dokumentu BO.
• Możliwość wybrania konta VAT – u nieodliczonego w momencie księgowania dokumentu.
W module SNO
• Opcja parametryzacji wydruku stawki i ilość dla składnika z poziomu dowolnego obiektu.
• Analiza zasobów (logów) dla opłat wysłanych seryjnie e-mailem.
• Parametr wydruku opłat wraz z kodami składników.
• Nowe funkcje obliczania zużyć wodomierzy aktywnych i nieaktywnych z modułu liczników w algorytmach (ZUA,ZUN,ZUX).
• Parametr reprezentujący wartości składników w formie pseudo-graficznej (ciąg słupków) – znakiem \, np. [\OSOS]
• Parametr wydruku opłat z podziałem strony dla składników jednorazowych (rozliczeń) wraz ze stopką oraz inne parametry
• Prawa (zakazy) edycji składników oraz edycji i podglądu grup składników dla wybranych użytkowników.
W module eSOD
• Opcje zmiany kontrahentów przypisanych do spraw/pism/dyspozycji z kont księgowych B.O. FK oraz opcja wycofania zmian.
• Nowe parametry wydruków, w zestawieniu spraw/pism opcjonalnie układ poziomy.

FK (ZFKS) wersja 41

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 41
Faktury
• Sposób zapłaty – dodano możliwości: mobilna, kredyt, bon.
• Korygujące faktury seryjne – obowiązek podanie przyczyny korekty.
• Umożliwione wysyłanie faktur do systemu KSeF (Krajowy System e-Faktur). Konieczna jest licencja w systemie ZFKS na korzystanie z systemu KSeF. Faktury są wysyłane do systemu KSeF, oczekujemy na potwierdzenie i dopiero potwierdzone są drukowane (lub wysyłane e-mailem).
• Wysyłanie faktur seryjnych do systemu KSeF.
• Na wydruku faktury umieszczony numer referencyjny systemu KSeF.
• Funkcja „Archiwum faktur” pozwala na wydruk faktur, które system KSeF nie zatwierdził natychmiast po wysłaniu, w szczególności faktur seryjnych.
• GTU – była możliwość podania GTU dla faktury (wymogi JPK) – teraz każda pozycja faktury może mieć swój symbol GTU. Takie są wymogi systemu KSeF. Dla celów JPK pobierane są GTU z wszystkich pozycji.
• Procedura faktury – była możliwość podania Procedury dla całej faktury (wymogi JPK) – teraz każda pozycja faktury może mieć swoją Procedurę. Takie są wymogi systemu KSeF. Dla celów JPK pobierane są Procedury z wszystkich pozycji.
• Archiwum faktur – możliwość selekcji faktur także według numeru dokumentu WZ oraz selekcja faktur wygenerowanych przez aktualnego użytkownika. Jeśli mamy licencję na korzystanie z systemu KSeF, to „Archiwum faktur” pozwala selekcjonować faktury ze względu na ich status w systemie KSeF a także Wykonywać na wyselekcjonowanych konieczne operacje: wysyłanie, potwierdzanie, drukowanie.
Deklaracje
• Zaktualizowano deklarację CIT-8 do wersji CIT-8(31)_v2-0E wraz z załącznikami CIT-8/O(17)_v3-0E oraz CIT-D(7)_v4-0E.
• Zaktualizowano deklarację PIT-36L do wersji PIT-36L(18)_v1-0E.
• Zaktualizowano deklarację PIT-39 do wersji PIT-39(11)_v1-0E wraz z załącznikiem PIT/ZG(7)_v2-0E.
Inne
• Przeglądając księgowania walutowe na konta bankowe można było (przy zapłacie w walucie) podejrzeć (prawy przycisk) jakie wpłaty zostały uwzględnione przy wyliczaniu kursu historycznego. Teraz można dla pozycji przyjęcia waluty (zakup lub zapłata przez odbiorcę) sprawdzić, czy dana wpłata została wykorzystana do zapłaty zobowiązań (do jakich zobowiązań i w jakiej wysokości). Wpłaty są wykorzystywane o zapłat metodą FIFO.
• Selekcja rozrachunków – można w jednej selekcji zebrać transakcje z 4 różnych kont (dokładnie wg. czterech różnych szablonów).
• Zamykanie miesięcy – można zamykać klika miesięcy jedną operacją. Mogą to być także miesiące bez księgowań.
• Sprawdzenie statusu podatnika VAT przełączone na serwis KAS (biała lista).
• Wydruk zestawienia kontrahentów z adresami e-mail i zgodami na wysyłkę elektroniczną.

W module eSOD
• Opcja selekcji dyspozycji tylko bezpośrednich i szybkiego czyszczenia selekcji przez kliknięcie nazwy selekcji.
• Opcje kontrolne dokumentu, rozbudowana selekcja, poprawiona czytelność na wydruku dekretu.
• Nowe zestawienie spraw/pism oraz dyspozycji również do CSV (Excel).
• Selekcja spraw/pism po dacie rejestracji i terminie oraz dacie zakończenia.
• Selekcja dyspozycji po rodzaju powiązanej sprawy/pisma.
• Nowe prawa komunikatów i zakańczania dyspozycji oraz domyślny katalog załączników.
• Domyślne otwieranie eSOD (parametr ZFKS „/O”) oraz ukrycie danych osobowych (parametr „/test”).
• Nowy parametr – wydruk listy dyspozycji powiązanych lub dla sprawy/pisma szczegółowy.
• Dla załączników do dyspozycji nie powiązanych ze sprawą/pismem opcja przekazania uprawnień do podglądu załącznika.
• Nowa opcja przenosząca „Oryginał sprawy/pisma do osoby rejestrującej”.
• Zmiany w uprawnieniach użytkowników (np. prawo L pozwala na zmianę kontrahenta) oraz w logach eSOD.
• Dodana lista dodatkowych działów dla których sprawa/pismo będzie widoczne, dodanie możliwe w edycji sprawy/pisma oraz przy przekazywaniu powiązanej dyspozycji.
• Nowe parametry i funkcje administratora.
• Automatyczne księgowanie ZFKS dokumentów pobranych z eSOD wraz z uproszczoną edycją rejestru VAT.

W module SNO
• Nowe parametry wydruku dłużników.
• Rozszerzone kopiowanie parametrów słowników składników opłat.
• Pobranie wyeksportowanych odsetek na wydruk opłat z opcji „Rozrachunki – Odsetki i wezwania do zapłaty – Eksport do SNO”.
• Możliwość pobrania sald na wydruk opłat z dokładnością do dnia.
• Nowe parametry wydruku opłat oraz wysyłki opłat e-mailem m.in. dodatkowy załącznik PDF.
• Nowa selekcja lokali w polu „filtr typu” po sposobie księgowania ze znakiem $.

FK (ZFKS) wersja 40

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 40
• Deklaracja VAT-7. Deklaracja została zaktualizowana do wersji VAT-7(22)_v1-0 oraz w wersji kwartalnej VAT-7K(16)_v1-0.
• Plik JPK_V7. Generowanie i wysyłka pliku JPK_VAT z deklaracją VAT-7 w obowiązujących od stycznia 2022r wersjach JPK_V7M(2)_v1-0 oraz w wersji kwartalnej JPK_V7K(2)_v1-0.
• Deklaracja VAT-UE. Deklaracja została zaktualizowana do wersji VAT-UE(5)_v2-0E oraz odpowiednio VAT-UEK(5)_v2-1E.
• Adres kontrahenta. Adresy zostały przystosowane do wymagań faktur ustrukturyzowanych. Możliwość migracji globalnej (wszystkich kontrahentów lub grup kontrahentów) oraz indywidualnej. Adres korespondencyjny jest pamiętany w rejestrze kontrahentów (dotychczas w osobnym rejestrze zawierającym zmiany adresów).
• Wytwarzanie BO. W sytuacji, gdy w nowym roku zmienione są konta, tak, że BO musi być wytworzone z innymi kontami niż mającymi saldo na koniec zamykanego roku, dodano warunek umożliwiający selektywne (tylko po spełnieniu warunku) zmienienie konta. Warunek w składni SQL pozwala na wyrafinowaną selekcję zmienianych kont.
• Wytwarzanie BO – konta walutowe. Konta bankowe w walucie wymagają wyliczenia kont przeliczeniowych (w złotych). Jest możliwość wyliczenia każdej nierozliczonej wpłaty do banku (wariantowo rozliczane jest saldo w każdej walucie w każdym banku). Wyliczenie każdej nierozliczonej wpłaty pozwala w nowym roku precyzyjnie wyliczać różnice kursowe przy wypłatach z kont bankowych.
• Kasa. Dodany parametr pozwalający, przy księgowaniu wpłat do kasy, po podaniu kontrahenta wyszukanie wszystkich kont, które księgowane są dokumentami KP i wyliczenie salda na każdym z tych kont. Umożliwia to operatorowi kasy wybór odpowiedniego KP i w konsekwencji odpowiedniego konta kontrahenta.
• Faktury w cenach brutto. Umożliwiono wystawianie faktur w cenach brutto. Można zaznaczyć, że wprowadzana pozycja ma być w cenie brutto. Powoduje to wyliczenie podatku na tej pozycji z wartości brutto (w pozostałych pozycjach podatek wyliczany jest z wartości netto).
• Faktury seryjne. Gdy wystawiamy faktury seryjne wytworzone w module SNO, to możemy zablokować przeliczanie podatku i wartości faktury. Wystawiana jest faktura na wartości przekazane przez SNO.
• Zmieniające się przepisy Tarczy Antyinflacyjnej mogą spowodować, że wystawione już faktury seryjne zawierające opłaty za prąd lub ogrzewanie trzeba będzie skorygować z powodu zmiany stawek VAT. Umożliwi to funkcja wytwarzania seryjnych korekt do wystawionych seryjnych faktur.
• Księgowanie dokumentu. Dodana opcja wydruku dekretów dokumentu wraz z powiązanymi danymi eSOD oraz opcja powiązania ze sprawą eSOD poprzez przejście i wybór z modułu.
W module eSOD:
• Wydruk spraw/pism wraz z dekretami powiązanego dokumentu księgowego.
• Ukrywanie przy wyborze pracowników z ustawioną datą blokady.
• Możliwość podpięcia dokumentu FK również bez kontrahenta.
• Słownik podpowiedzi treści dla przekazywanych dyspozycji i spraw/pism.
• Parametry systemu czy domyślnie sprawy/pisma/dyspozycje mają być widoczne dla wszystkich pracowników wybranego działu.
• Przy zakończeniu dyspozycji możliwość podpowiadania treści z dyspozycji przekazanych dalej lub odpowiedzi na nią.
• Nowa selekcja dyspozycji/spraw/pism po dziale pracowników.
• Informacje o zapłaconym przelewie dla spraw/pism powiązanych z fakturami zakupu oraz opcja sprawdzenia powiązanej płatności w wyciągu bankowym.
• Nowa selekcja dyspozycji/spraw/pism, które można już zakończyć.
• Nowy parametr systemu „Lista typów spraw/pism dla których dyspozycje mogą zostać zakończone już w momencie przekazania dalej (lub odpowiedzi)”.
• Opcja seryjnego zakańczania dyspozycji/spraw/pism podczas selekcji.
W module SNO opcja rozksięgowania korekt naliczonych opłat w dodatkowych dekretach obustronnych z identyfikatorem /K.