Kadry i Płace wersja 3.23

Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.23
• Aktualizacja e-deklaracji PIT-4R do wersji PIT-4R(13)_v1-0E.
• Aktualizacja e-deklaracji PIT-8AR do wersji PIT-8AR(13)_v1-0E.
• Deklaracje PIT-4R, PIT-8AR i PIT-8C nie są już otwierane w interaktywnych formularzach, tylko zapisywane do pliku celem zaimportowania na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-platnikow/
• Możliwość wizualizacji deklaracji PIT-4R, PIT-8AR i PIT-8C do pliku html.
• Aktualizacja wskaźników i parametrów płacowych, w tym:
Wzrost wysokość płacy minimalnej do 4242 zł.
Nowe progi ZUS do 234720 zł.
Nowy wskaźnik urlopowy do 20,92 zł.
Próg dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego zwiększony do 19560 zł.
Wysokość odliczenia na związki zawodowe zwiększona do 840 zł rocznie.
• Nowe liczniki pomocnicze do raportowania zasiłków chorobowych w dni robocze.
• Raporty/Pisma/Selekcje: Udostępnione do wykorzystania pola z bieżącym rokiem i miesiącem.