Kadry i Płace wersja 3.21

Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.21
• Obsługa i wydruk deklaracji PIT-11 w wersji 29.
• Aktualizacja e-deklaracji PIT-11 do wersji PIT-11(29)_v1-1E.
• Nowa grupa liczników wypłaty PIT obsługujących kwoty wynagrodzeń dla osób po ukończeniu wieku emerytalnego na umowie o pracę i umowie zlecenia oraz do wykazania kwoty zwolnionej z podatku (ulga na powrót, dla osoby posiadającej wiek emerytalny ale która jej nie pobiera, ulga na czwórkę dzieci).
• Nowa grupa liczników wypłaty PIT dla przychodów pracowników na zasiłkach macierzyńskich.
• Możliwość stosowania ulg podatkowych dla umów zleceń (rejestry licznika 367), radzie nadzorczej (rejestry licznika 364) i kontrakcie menadżerskim (rejestry licznika 363).
• Aktualizacja stawek dla płacy minimalnej, kwoty średniej urlopowej, kwoty ograniczającej podstawę do ubezpieczenia chorobowego przy kontrakcie menadżerskim, progu emerytalno-rentowego.
• Aktualizacja e-deklaracji PIT-8AR do wersji PIT-8AR(12)_v1-0E.
• Aktualizacja e-deklaracji PIT-8C do wersji PIT-8C(11)_v1-0E.
• Aktualizacja deklaracji ZUS Z-3 do importu na platformę PUE ZUS do obowiązującej wersji.
• Wydruk: Lista obecności w pracy (do podpisywania) wg wybranej selekcji pracowników.
• Wydruk zestawienia: Rezerwa na niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
• Zestawienie okresów nieobecności z możliwością ustawienia kolejności wg numeru ew. lub wg nazwiska.
• Funkcja grupowej kontroli spójności wypłat dostępna dla wypłat wzorcowych.