Kadry i Płace wersja 3.20

Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.20
• Aktualizacja składników i algorytmów płacowych obejmująca zmiany podatkowe obowiązujące od 1.07.2022r.
• Obsługa programu Płatnik wg specyfikacji w wersji 2.18 oraz plików KEDU w wersji 5.4
• Funkcja grupowego generowania nowych angaży ze zmianą stawki dla wszystkich pracowników w wybranej selekcji.
• Funkcja kontroli spójności liczników wypłaty dostępna w oknie zarządzania wypłatami. Możliwość grupowego sprawdzenia spójności i aktualizacji dla wszystkich aktywnych wypłat.
• Możliwość wydruku Karty czasu pracy dla dowolnego okresu rozliczeniowego z podsumowanym rozliczeniem godzinowym dla wybranej liczby miesięcy.
• Zaktualizowane parametry dot. terminów składania deklaracji rozliczeniowych do ZUS.
• W oknach rozliczenia urlopu i nieobecności dodana została informacja z przeliczeniem do łącznej liczby godzin.
• Przy generowaniu przelewów, rachunek bankowy pracodawcy przypisany w parametrach wypłaty zastąpi rachunek przypisany w parametrach przelewów.
• Poprawne sortowanie na raportach dat w formacie dd.mm.rrrr
• Poprawa wydruku Świadectwa Pracy dot. pracy w szczególnych warunkach.
• Od bieżącej wersji aplikacji wymagana jest obecność środowiska .NET Framework w wersji 4.8