Kadry i Płace wersja 3.23

Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.23
• Aktualizacja e-deklaracji PIT-4R do wersji PIT-4R(13)_v1-0E.
• Aktualizacja e-deklaracji PIT-8AR do wersji PIT-8AR(13)_v1-0E.
• Deklaracje PIT-4R, PIT-8AR i PIT-8C nie są już otwierane w interaktywnych formularzach, tylko zapisywane do pliku celem zaimportowania na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-platnikow/
• Możliwość wizualizacji deklaracji PIT-4R, PIT-8AR i PIT-8C do pliku html.
• Aktualizacja wskaźników i parametrów płacowych, w tym:
Wzrost wysokość płacy minimalnej do 4242 zł.
Nowe progi ZUS do 234720 zł.
Nowy wskaźnik urlopowy do 20,92 zł.
Próg dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego zwiększony do 19560 zł.
Wysokość odliczenia na związki zawodowe zwiększona do 840 zł rocznie.
• Nowe liczniki pomocnicze do raportowania zasiłków chorobowych w dni robocze.
• Raporty/Pisma/Selekcje: Udostępnione do wykorzystania pola z bieżącym rokiem i miesiącem.

FK (ZFKS) wersja 43

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 43
Faktury
• Dla faktur w walucie pokazana jest wartość netto i VAT w złotych.
• Możliwość scalenia pozycji przy wystawieniu jednej faktury do kilku WZ.
Rejestry VAT
• Możliwość wyselekcjonowania tylko faktur z MPP na wydrukach rejestrów VAT.
• Możliwość wydruku faktur, których obowiązek podatkowy jest w miesiącu „00” – tak oznaczona jest data obowiązku podatkowego, których obowiązek podatkowy zależy od tego, kiedy faktura będzie zapłacona (np. metoda kasowa).
• Automatyczne wyliczenie ile miesięcy wstecz należy przeszukiwać dla znalezienia faktur, których obowiązek może być w aktualnym miesiącu.
Waluty
• Kurs waluty można wprowadzać z dokładnością do 10 miejsc po przecinku. Pozwala na dokładne wprowadzenie kursu historycznego.
Przelewy
• W treści przelewu można wprowadzić numer faktury i/lub komentarz.
Obowiązek podatkowy
• Funkcja sprawdzająca (i zmieniająca) obowiązek podatkowy może pominąć wybrane faktury (np. do analizy ich w późniejszym terminie).
Metoda kasowa
• Wyliczanie obowiązku podatkowego, gdy firma przechodzi na metodę kasową (obowiązek podatkowy zależy od zapłacenia faktury).
Edycja komentarzy i kluczy filtrowania
• Dodana jest funkcja pozwalająca dopisywać/kasować/podmieniać ciągi znaków do komentarzy lub kluczy sortowania.
Odsetki
• Można wymusić liczenie odsetek dla wybranej faktury wg innego zestawu stawek oprocentowania niż ma kontrahent. Zaznaczamy te faktury wpisując do komentarza numer zestawu stawek.
Kontrahenci
• Z poziomu listy kontrahentów możemy poszukiwać ciągu znaków (np. nazwisko, ulica, miasto itp.) z historii kontrahentów. Np. poprzedni właściciele mieszkań.
Płatności masowe (SIMP)
• Możliwość księgowania płatności SIMP z dwóch plików jednocześnie do jednego wyciągu bankowego
W module SNO
• Parametry wydruku opłat (pogrubienia i wyróżnienia sekcji sum oraz parametry opisów)
• Eksport liczników do CSV również z uwagami każdego odczytu licznikowego
• Nowe parametry prywatne i prawa użytkowników oraz logi operacji
Deklaracje
• Zaktualizowano deklarację CIT-8 do wersji CIT-8(32)_v3-0E wraz z załącznikiem CIT-8/O(18)_v1-0E
Import danych
• Dodano możliwość importu dokumentów WZ z plików XML i CSV

Kadry i Płace wersja 3.22Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.22
• Obsługa nowych rodzajów nieobecności wprowadzonych w noweli Kodeksu pracy:
Okazjonalna praca zdalna – rozliczana jak nieobecność usprawiedliwiona płatna.
Bezpłatny urlop opiekuńczy – rozliczany jak urlop bezpłatny.
Zwolnienie z powodu siły wyższej – rozliczane jako 50% wynagrodzenia.
• Nowe i zmienione składniki płacowe:
[594] – Dni nieobecności z powodu siły wyższej.
[595] – Godziny nieobecności z powodu siły wyższej.
[280] – Urlop z powodu siły wyższej ze standardowym algorytmem wynikającym z przepisów. Może być potrzeba modyfikacji algorytmu zgodnie z system wynagradzania w firmie.
[299] – Praca zdalna (wynikająca z umowy pomiędzy pracownikiem a firmą) bez podatku. Okazjonalna praca zdalna (24 dni w roku) traktowana jest jak dzień przepracowany płatny objęty podatkiem i składkami ZUS.
Modyfikacja grupy składników powiązanych m.in. z [570] – dni nieprzepracowane robocze, [530] dni bezpłatne.
• Wydruk „Świadectwa pracy” został zaktualizowany do wzoru obowiązującego od dn. 26 kwietnia 2023 r.
• Zaktualizowano obsługę plików KEDU do najnowszej wersji 5.5 (do współpracy z programem Płatnik).
• Dodano możliwość przypisania konta kosztów do grupy liczników wypłaty typu inne.
• Procent podstawy świadczenia zasiłkowego wprowadzany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
• Przelewy elektroniczne z możliwością wpisania odroczonej daty realizacji.

FK (ZFKS) wersja 42

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 42
Waluty
• Dodatkowe sprawdzenie, gdy na koncie walutowym jest saldo 0, to na koncie skojarzonym (złotówkowym) jest także saldo=0.
Kontrahenci
• Możliwość wyszukania zdublowanych kontrahentów. Można zdublowane pozycje skasować a zapisy księgowe przeksięgować na pozostawionego w bazie kontrahenta.
• Można wprowadzić kilka kont mailowych dla kontrahenta (lista podzielona przecinkami). Przy wystawianiu faktur lub potwierdzeń salda można wybrać adres mailowy z tej listy. Przy wystawianiu faktur seryjnych i przy wydruku wezwań wysyłanych mailem – pobierany jest pierwszy adres z listy.
Przelewy
• Listę przelewów do wydruku można drukować w podziale na kontrahentów (i pogrupowane terminami płatności) a także w podziale na kontrahentów bez grupowania terminami (lista jest wtedy czytelniejsza).
• Na liście przelewów zawsze pokazywany jest podatek VAT. Dla przelewów zaznaczonych jako MPP podatek jest wytłuszczony i tylko ten podatek jest sumowany.
Wydruk obroty i salda
• Wydruk obrotów i sald umożliwia wydruk i grupowanie w innej kolejności kont niż w planie kont. Możliwość ta jest wykorzystywana głownie do analizy kosztów, gdy np. miejsce powstania kosztów jest w koncie na wyższym miejscu niż rodzaj kosztów, a chcemy uzyskać wydruk wg. rodzajów. Podajemy jakie konta mają być analizowane. Podajemy jako listę szablonów. W celu ułatwienia (i czasem przyspieszenia) wydruku dodano możliwość podawania szablonów wykluczających. Szablon poprzedzony znakiem „^” powoduje, że konta zgodne z tym szablonem są pominięte (nawet wtedy, gdy z innych szablonów z listy wynikałoby, że mają być uwzględnione).
Inne
• W imporcie danych z XML/CVS nowe parametry agregujące dane i przeliczające kwoty (VAT, netto brutto) do rejestru z uzupełnieniem braków.
• W wersji KPiR kontrola przesunięcia numeracji KPiR z według numeru pozycji dokumentu BO.
• Możliwość wybrania konta VAT – u nieodliczonego w momencie księgowania dokumentu.
W module SNO
• Opcja parametryzacji wydruku stawki i ilość dla składnika z poziomu dowolnego obiektu.
• Analiza zasobów (logów) dla opłat wysłanych seryjnie e-mailem.
• Parametr wydruku opłat wraz z kodami składników.
• Nowe funkcje obliczania zużyć wodomierzy aktywnych i nieaktywnych z modułu liczników w algorytmach (ZUA,ZUN,ZUX).
• Parametr reprezentujący wartości składników w formie pseudo-graficznej (ciąg słupków) – znakiem \, np. [\OSOS]
• Parametr wydruku opłat z podziałem strony dla składników jednorazowych (rozliczeń) wraz ze stopką oraz inne parametry
• Prawa (zakazy) edycji składników oraz edycji i podglądu grup składników dla wybranych użytkowników.
W module eSOD
• Opcje zmiany kontrahentów przypisanych do spraw/pism/dyspozycji z kont księgowych B.O. FK oraz opcja wycofania zmian.
• Nowe parametry wydruków, w zestawieniu spraw/pism opcjonalnie układ poziomy.

Kadry i Płace wersja 3.21

Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.21
• Obsługa i wydruk deklaracji PIT-11 w wersji 29.
• Aktualizacja e-deklaracji PIT-11 do wersji PIT-11(29)_v1-1E.
• Nowa grupa liczników wypłaty PIT obsługujących kwoty wynagrodzeń dla osób po ukończeniu wieku emerytalnego na umowie o pracę i umowie zlecenia oraz do wykazania kwoty zwolnionej z podatku (ulga na powrót, dla osoby posiadającej wiek emerytalny ale która jej nie pobiera, ulga na czwórkę dzieci).
• Nowa grupa liczników wypłaty PIT dla przychodów pracowników na zasiłkach macierzyńskich.
• Możliwość stosowania ulg podatkowych dla umów zleceń (rejestry licznika 367), radzie nadzorczej (rejestry licznika 364) i kontrakcie menadżerskim (rejestry licznika 363).
• Aktualizacja stawek dla płacy minimalnej, kwoty średniej urlopowej, kwoty ograniczającej podstawę do ubezpieczenia chorobowego przy kontrakcie menadżerskim, progu emerytalno-rentowego.
• Aktualizacja e-deklaracji PIT-8AR do wersji PIT-8AR(12)_v1-0E.
• Aktualizacja e-deklaracji PIT-8C do wersji PIT-8C(11)_v1-0E.
• Aktualizacja deklaracji ZUS Z-3 do importu na platformę PUE ZUS do obowiązującej wersji.
• Wydruk: Lista obecności w pracy (do podpisywania) wg wybranej selekcji pracowników.
• Wydruk zestawienia: Rezerwa na niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
• Zestawienie okresów nieobecności z możliwością ustawienia kolejności wg numeru ew. lub wg nazwiska.
• Funkcja grupowej kontroli spójności wypłat dostępna dla wypłat wzorcowych.