Ewidencja Środków Trwałych 1.15

Podsumowanie zmian w programie Ewidencja Środków Trwałych od wersji 1.7 do 1.15

• Wersja 1.15
1) Dodano możliwość wydruku wielu nalepek z kodami kreskowymi na arkuszu papieru (do tej pory można było drukować tylko na taśmie z nalepkami).
2) Dodano możliwość wczytania arkusza spisowego (listy sygnatur składników) z pliku tekstowego.• Wersja 1.14
1) Zakończenie obsługi Windows Vista i .NET Framework 4.5
2) Zmienione wymagania techniczne: platforma Windows 7 lub nowsza i .NET Framework 4.8

• Wersja 1.13
1) Możliwość wyświetlenia instrukcji obsługi programu.
2) Możliwość wysyłki zaszyfrowanych plików do producenta programu.
3) Możliwość uruchomienia sesji zdalnego sterowania przy pomocy programu TeamViewer.
4) Możliwość aktualizacji programu przez Internet

• Wersja 1.12
1) Możliwość stosowania symboliki KŚT w odniesieniu do WNiP oraz wyposażenia.
2) Możliwość grupowej edycji atrybutów i cech.

• Wersja 1.11
1) Drukowanie nalepek z kodami kreskowymi.
2) Raporty „Algorytmy księgowania”, „Stan ilościowy”, „Wykaz składników z uwzględnieniem kont i MPK”.
3) Możliwość wprowadzenia odpisu umorzeniowego w transakcji przyjęcia i zmiany wartości.

• Wersja 1.10
1) Zakończenie obsługi Windows XP i .NET Framework 4.0.
2) Zmienione wymagania techniczne: platforma Windows Vista SP2 lub nowsza i .NET Framework 4.5

• Wersja 1.9
1) Zastąpienie flagi „Bez amortyzacji” pozwalającej włączać/wyłączać naliczanie odpisu amortyzacyjnego (o wartości równej odpisowi umorzeniowemu) – polem „Współczynnik amortyzacji”, określającym procentowo jaką część odpisu umorzeniowego stanowi odpis amortyzacyjny.
2) Dodanie do menu powiązanego z przyciskiem „Wykonaj dla wybranych/zaznaczonych” w module kartoteki, operacji generowania niektórych typów transakcji („Zmiana lokalizacji/komórki/osoby”, „Zmiana wartości”, „Zmiana parametrów amortyzacji”) dla wszystkich wybranych lub zaznaczonych składników.
3) Dodanie możliwości filtrowania składników wg miejsc powstawania kosztów i kont przypisanych do składnika.

• Wersja 1.8
1) Uzupełnienie transakcji o pole „Koszt [%]” – określające jaka część odpisu amortyzacyjnego może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.
2) Dodanie obsługi parametrów „Współczynnik zaliczenia do kosztów [%]” oraz „Kwota odpisu zaliczona do kosztów” do algorytmów dekretowania.
3) Dodanie do wydruków możliwości selekcji składników w oparciu o status specjalny („Obcy”, „Wytworzony”, „Używany”, „Ulepszony”, „Importowany”, „Dotowany” i „Leasingowany”).
4) Dodanie możliwości selekcji składników do raportów o charakterze podsumowań.

• Wersja 1.7.2
1) Modyfikacja raportów – dodanie możliwości selekcji i grupowania wg atrybutów i cech składników.
2) Możliwość zmiany uporządkowania niektórych tabel słownikowych – przez przenumerowanie.
3) Kontrola poprawności kont z ZPK (FK/ZFKS).

Ewidencja Środków Trwałych wersja 1.7

Nowa wersja programu Ewidencja Środków Trwałych 1.7
1) Możliwość rozbicia stanu składnika na składowe odpowiadające różnym źródłom finansowania.
2) Dostosowanie bazy danych, formularzy, raportów i algorytmów do wprowadzania danych oraz obliczania i prezentacji stanów w rozbiciu na źródła finansowania.
3) Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy amortyzacją a umorzeniem. Składniki mogą być obecnie tylko umarzane bądź umarzane i amortyzowane. Amortyzacja składnika może być włączana i wyłączana za pomocą transakcji. Odpis amortyzacyjny jest zawsze równy odpisowi umorzeniowemu lub zerowy.
4) Opracowanie wariantów raportów uwzględniających rozróżnienie pomiędzy amortyzacją a umorzeniem.
5) Dodanie możliwości określenia kierunku ruchu dla transakcji, oraz modyfikacja wydruku transakcji – dodanie kolumny dla kierunku ruchu i umożliwienie selekcji i grupowania wg kierunku ruchu.
6) Nowe warianty wydruku transakcji – „Przyjęcia i modernizacje” oraz „Likwidacje i częściowe likwidacje”.