FK (ZFKS) wersja 42

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 42
Waluty
• Dodatkowe sprawdzenie, gdy na koncie walutowym jest saldo 0, to na koncie skojarzonym (złotówkowym) jest także saldo=0.
Kontrahenci
• Możliwość wyszukania zdublowanych kontrahentów. Można zdublowane pozycje skasować a zapisy księgowe przeksięgować na pozostawionego w bazie kontrahenta.
• Można wprowadzić kilka kont mailowych dla kontrahenta (lista podzielona przecinkami). Przy wystawianiu faktur lub potwierdzeń salda można wybrać adres mailowy z tej listy. Przy wystawianiu faktur seryjnych i przy wydruku wezwań wysyłanych mailem – pobierany jest pierwszy adres z listy.
Przelewy
• Listę przelewów do wydruku można drukować w podziale na kontrahentów (i pogrupowane terminami płatności) a także w podziale na kontrahentów bez grupowania terminami (lista jest wtedy czytelniejsza).
• Na liście przelewów zawsze pokazywany jest podatek VAT. Dla przelewów zaznaczonych jako MPP podatek jest wytłuszczony i tylko ten podatek jest sumowany.
Wydruk obroty i salda
• Wydruk obrotów i sald umożliwia wydruk i grupowanie w innej kolejności kont niż w planie kont. Możliwość ta jest wykorzystywana głownie do analizy kosztów, gdy np. miejsce powstania kosztów jest w koncie na wyższym miejscu niż rodzaj kosztów, a chcemy uzyskać wydruk wg. rodzajów. Podajemy jakie konta mają być analizowane. Podajemy jako listę szablonów. W celu ułatwienia (i czasem przyspieszenia) wydruku dodano możliwość podawania szablonów wykluczających. Szablon poprzedzony znakiem „^” powoduje, że konta zgodne z tym szablonem są pominięte (nawet wtedy, gdy z innych szablonów z listy wynikałoby, że mają być uwzględnione).
Inne
• W imporcie danych z XML/CVS nowe parametry agregujące dane i przeliczające kwoty (VAT, netto brutto) do rejestru z uzupełnieniem braków.
• W wersji KPiR kontrola przesunięcia numeracji KPiR z według numeru pozycji dokumentu BO.
• Możliwość wybrania konta VAT – u nieodliczonego w momencie księgowania dokumentu.
W module SNO
• Opcja parametryzacji wydruku stawki i ilość dla składnika z poziomu dowolnego obiektu.
• Analiza zasobów (logów) dla opłat wysłanych seryjnie e-mailem.
• Parametr wydruku opłat wraz z kodami składników.
• Nowe funkcje obliczania zużyć wodomierzy aktywnych i nieaktywnych z modułu liczników w algorytmach (ZUA,ZUN,ZUX).
• Parametr reprezentujący wartości składników w formie pseudo-graficznej (ciąg słupków) – znakiem \, np. [\OSOS]
• Parametr wydruku opłat z podziałem strony dla składników jednorazowych (rozliczeń) wraz ze stopką oraz inne parametry
• Prawa (zakazy) edycji składników oraz edycji i podglądu grup składników dla wybranych użytkowników.
W module eSOD
• Opcje zmiany kontrahentów przypisanych do spraw/pism/dyspozycji z kont księgowych B.O. FK oraz opcja wycofania zmian.
• Nowe parametry wydruków, w zestawieniu spraw/pism opcjonalnie układ poziomy.