FK SQL (ZFKS) wersja 31

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 31
– Deklaracja elektroniczna VAT-7 w wersji 18 oraz VAT-7K w wersji 12
– Deklaracja elektroniczna PIT-6 w wersji 12
– Dodatkowe informacje dla faktur wysłanych pocztą elektroniczną (kto, kiedy i na jaki adres wysłał)
– Aktualizacja wydruku Bilansu, Bilansu dla jednostek małych oraz Rachunku zysków i strat (wersja porównawcza i kalkulacyjna)
– Moduł walutowy
Dla zapewnienia prawidłowego księgowania na konta walutowe wprowadzony został nowy słownik: „Konta przeliczeniowe”, który pozwala przyporządkować do każdego konta walutowego i każdej waluty odpowiednie konto złotówkowe. Dzięki temu, po zaksięgowaniu kwoty w walucie, automatycznie wykonuje się księgowanie na konto złotówkowe (przy wpłacie waluty do banku i przy księgowaniu walutowych faktur zakupu). Przy księgowaniu zapłat za faktury walutowe wyliczane są różnice kursowe zarówno na kontach bankowych jak i na transakcjach.
Także wytwarzanie BO zostało zmodyfikowane tak, żeby umożliwić prawidłowe wyliczanie różnic kursowych od wpłat i transakcji ubiegłorocznych. Konta walutowe (banki) są w osobnym dokumencie BOA.
Wprowadzone zostały nowe parametry określające na jakie konta należy księgować zyski i straty wynikające z różnic kursowych na koniec roku.
Dodana funkcja kontrolna sprawdzenia prawidłowości wyliczenia różnic kursowych na koniec roku.
– Podzielona płatność (split-payment)
Informacja o przelewie uzupełniana jest o NIP kontrahenta, można też zaznaczyć, że będzie to przelew typu split-payment. Każdy kontrahent może być oznaczony jako ten, któremu domyślnie będziemy wystawiać przelewy split-payment. Przy wysyłaniu przelewów do banku (MULTICASH) przelewy oznaczone jako split-payment będą odpowiednio przygotowane.
– Informacja o kontrahencie
Dodana jest możliwość podglądu (oraz wydruku) transakcji, które znajdują się w dokumentach oznaczonych jako aktualnie edytowane (przez innego użytkownika, np. WB).
Jest także możliwość podglądu (oraz wydruku) transakcji obejmujących późniejsze miesiące i okresy w stosunku do aktualnie wybranego.

W module SNO:
– Nowe parametry zestawienia wybranych wartości
– W przypisie opłat do FK zapisanie kwot vatu w pozycje split-payment (rozrachunkowe oraz pozabilansowe)
– Nowe parametry wydruku dłużników
– Rozbudowana selekcja danych członkowskich

FK SQL (ZFKS) wersja 30

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 30
– 25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO (GDPR), czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Firmom z podpisaną umową SOA proponujemy instalację bezpłatnego modułu realizującego ochronę danych osobowych.
– Sprawdzanie poprawności księgowań na konta walutowe (związane z wyliczeniem różnic kursowych)
– Wyliczenie, księgowanie i wyksięgowanie różnic kursowych na koniec roku
– Wyliczanie różnic kursowych dla operacji na kontach bankowych
– Przygotowanie do „split payment” – modyfikacja bazy danych, wyliczanie i pokazywanie podatku VAT
– Wydruk aktualnej, widocznej na ekranie tabeli – prawy przycisk myszy
– Nowa funkcja „Struktura()” – do wykorzystania w tworzeniu algorytmów deklaracji i wydruków własnych
– Faktury gotówkowe – możliwość księgowania zapłat na koncie pracownika
– Rozbudowane wyliczanie struktury (na przełomie roku). Automatyczne księgowanie w styczniu korekty wynikającej ze zmiany struktury
– Poszerzona możliwość wystawiania faktur wewnętrznych z dwoma stawkami 23% i 8% VAT dla odwrotnego obciążenia
– Do deklaracji VAT-7 dodana obsługa załącznika VAT-ZZ (zwrot podatku)
– Deklaracja PIT 37(24)
– Deklaracja PIT 38(12) oraz załącznik PIT/ZG(5)
– Deklaracja PIT 39(8) oraz załącznik PIT/ZG(5)
– Deklaracja VAT UEK(4)
– Deklaracja PIT 8C(8)
– Deklaracja VAT ZD(1)
– Deklaracja CIT8(25) i CIT8/O(12)
– Program sygnalizuje obecność potwierdzeń dostarczenia deklaracji elektronicznej VAT-7 oraz pliku JPK dla poszczególnych miesięcy oraz dla poszczególnych firm (w wersji dla biur rachunkowych)
– Nowy słownik adresów serwerów poczty dla innych danych niż faktury VAT
– Poprawione szukanie w oknie listy firm – nowe pole klucz

W module SNO:
– Dla wersji wspólnotowej opcja importu przypisów dla wszystkich wybranych wspólnot z automatyczną zmianą firm podczas księgowania
– Nowe parametry i kontrole VAT w opcji importu przypisów
– Nowe parametry wydruku opłat i eksportu opłat on-line