Kadry i Płace wersja 3.22Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.22
• Obsługa nowych rodzajów nieobecności wprowadzonych w noweli Kodeksu pracy:
Okazjonalna praca zdalna – rozliczana jak nieobecność usprawiedliwiona płatna.
Bezpłatny urlop opiekuńczy – rozliczany jak urlop bezpłatny.
Zwolnienie z powodu siły wyższej – rozliczane jako 50% wynagrodzenia.
• Nowe i zmienione składniki płacowe:
[594] – Dni nieobecności z powodu siły wyższej.
[595] – Godziny nieobecności z powodu siły wyższej.
[280] – Urlop z powodu siły wyższej ze standardowym algorytmem wynikającym z przepisów. Może być potrzeba modyfikacji algorytmu zgodnie z system wynagradzania w firmie.
[299] – Praca zdalna (wynikająca z umowy pomiędzy pracownikiem a firmą) bez podatku. Okazjonalna praca zdalna (24 dni w roku) traktowana jest jak dzień przepracowany płatny objęty podatkiem i składkami ZUS.
Modyfikacja grupy składników powiązanych m.in. z [570] – dni nieprzepracowane robocze, [530] dni bezpłatne.
• Wydruk „Świadectwa pracy” został zaktualizowany do wzoru obowiązującego od dn. 26 kwietnia 2023 r.
• Zaktualizowano obsługę plików KEDU do najnowszej wersji 5.5 (do współpracy z programem Płatnik).
• Dodano możliwość przypisania konta kosztów do grupy liczników wypłaty typu inne.
• Procent podstawy świadczenia zasiłkowego wprowadzany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
• Przelewy elektroniczne z możliwością wpisania odroczonej daty realizacji.