HANDEL wersja 3.4

Nowa wersja programu HANDEL (3.4)
– Na fakturze dodana jest obsługa znaczników JPK. Znaczniki z grupy GTU można wcześniej przypisać do asortymentu w słowniku a także bezpośrednio na WZ. Pozostałe znaczniki można przypisać przy wystawianiu faktury. Znaczniki są przekazywane do FK przy imporcie.
– Z menu („Pomoc”) dodano możliwość łączenie się przez TeamViewer.
– Dodatkowe filtry do wyświetlania rejestru faktur. Tam także dodana jest kolumna pokazująca wprowadzone znaczniki JPK.
– Możliwość ustawienia domyślnych wydruków dokumentów dla poszczególnych użytkowników.
– Na fakturze dodano opcję „płatność kartą”.
– Dodatkowe grupowanie na raportach rozchodu i przychodu.
– Przy słowniku asortymentów dla zmiany stawki VAT dodatkowy filtr dla indeksu. Dodatkowo możliwość osobnego wprowadzenia CN obok PKWiU.
– Dla słownika cenników dodana opcja zmiany stawki VAT.
– Przy dokumentach/fakturach zapamiętywana jest aktualna nazwa asortymentów.