Przedsiębiorstwo Techniczno - Informatyczne
"ZUBIX" Sp. z o.o.

 
   
System Finansowo-Księgowy
Opracowany przez P.T.-I. "ZUBIX" system finansowo-księgowy w wersji SQL jest trzecią generacją programu FK (pierwsza FK-DOS, druga FK-WINDOWS). Dokładamy starań, żeby każda następna generacja, będąc nowocześniejszą, zawierała "filozofię" poprzedniej, żeby jej wdrożenie było dla użytkowników poprzednich generacji możliwie bezproblemowe. Także bazy danych są pobierane z poprzednich generacji i odpowiednio przetworzone. Pozwala to praktycznie "z marszu" wdrożyć nowe oprogramowanie.
Instalacja tej wersji wymaga uprzedniej instalacji serwera SQL. Dostępna jest bezpłatna wersja Microsoft SQL Express.
Program podzielony jest na moduły. Cena bazowa programu jest sumą cen modułów. Cena całkowita zależy od ilości stanowisk. Każde stanowisko wymaga dopłaty 20% ceny bazowej. Moduł podstawowy wymagany jest zawsze.

MODUŁ PODSTAWOWY
- rejestracja i edycja dokumentów księgowych,
- wydruki: dziennik dokumentów, lista dokumentów, obroty i salda, analityka kont za dowolny okres, bilans otwarcia,
- przegląd dokumentów i kartoteki obrotów analitycznie i syntetycznie,
- zamknięcie roku automatyczne wykonanie dokumentów BZ,
- automatyczne wytworzenie BO na następny rok,
- import danych z innych systemów (HANDEL, CZYNSZE),
- deklaracje CIT-2, PIT-5, PIT-5L 
- wytwarzanie i wysyłanie jednolitego pliku kontrolnego (JPK),
- ochrona danych osobowych (ODO),
- potwierdzenia salda
MODUŁ OBSŁUGI VAT
- prowadzenie rejestrów VAT "w tle" normalnej pracy programu FK,
- można założyć dowolną ilość rejestrów, a każdy z nich może zawierać dwie kolumny umożliwiając rejestracją podatku w dwu grupach (np. do odliczania i bez odliczeń),
- tworzone są wydruki rejestrów (na bieżąco i wersja ostateczna, zestawienie rejestrów),
- uwzględnia przepisy związane z datą obowiązku podatkowego (np. faktury wystawiane za usługi komunalne i faktury otrzymywane za takie usługi) 
- pozwala na zmianę stawek VAT (z 22 na 23 itp)
MODUŁ ROZRACHUNKÓW
- można oglądać, selekcjonować, drukować rejestr transakcji (księgowania na konta rozrachunkowe)
- łącznie transakcji (np. w celu kompensaty albo też faktura korygująca połączona z fakturą, której dotyczy) , podział na raty, ułatwienia podczas księgowania zapłat za już zaksięgowane faktury, rozksięgowanie zbiorczych zapłat na poszczególne transakcje
- selekcja transakcji według różnych kryteriów (rozliczone, przeterminowane, o saldzie większym/mniejszym, od zadanej wartości),
MODUŁ WEZWAŃ I ODSETEK (dostępny tylko wraz z modułem rozrachunków)
- wezwania do zapłaty
- naliczanie (lub tylko pokazywanie) odsetek od transakcji (zapłaconych i niezapłaconych!)
- zestawienie (wydruk)odsetek od transakcji zapłaconych
- dynamiczne naliczanie odsetek od transakcji właśnie opłacanych w kasie lub księgowanych WB
- wezwania do zapłaty odsetek
MODUŁ FAKTUROWANIA
- umożliwia wystawienie faktur VAT, rachunków, not obciążeniowych 
- faktury są automatycznie księgowane i wpisywane do rejestru VAT,
- faktury mogą być dowolnie edytowane (sumy częściowe, dopiski, komentarze itp.),
- rejestr ostatnio pisanych faktur, faktur wzorcowych z możliwością wykorzystania,
- możliwość ustalania typowych asortymentów sprzedaży (pamiętana jest nazwa, cena, podatek VAT, SWW/KU),
- wystawianie WZ i faktury na podstawie WZ.
MODUŁ WŁASNYCH WYDRUKÓW
- umożliwia zaprojektowanie własnych zestawień (w układzie miesiąc, narastająco). Przydatny przy sporządzaniu sprawozdań GUS itp., wyniku finansowego, bilansu,
ASORTYMENTY
- faktury sprzedaży i zakupu mogą być rozbite na asortymenty,
- wydruk towarów zakupionych i sprzedanych w rozbiciu na asortymenty
MODUŁ PRZELEWÓW
- automatyczne generowanie (przygotowanie) przelewów, z możliwością wydruku w dowolnym dniu.
- zestawienia płatności przypadających na dowolny dzień lub za okres,
HOME BANKING
- zarejestrowane przelewy można wysłać do programu bankowego, który wyśle je elektronicznie; jeśli mamy obsługę elektroniczną kilku banków, to moduł ten należy zakupić dla każdego banku osobno.
MODUŁ OBSŁUGI KASY
- możliwość automatycznego prowadzenia raportów kasowych, drukowanie dokumentów KP i KW, automatyczne księgowanie (także na konta kosztowe).
MODUŁ ROZLICZANIA KOSZTÓW
po zaprojektowaniu algorytmu rozliczania kosztów, rozliczenie kosztów w każdym miesiącu wykonuje się szybko i bez dodatkowego nakładu pracy (można je łatwo wycofać i powtórzyć).
MODUŁ WALUTOWY
- umożliwia założenie kont walutowych (pozabilansowych),
- automatyczne księgowanie różnic kursowych,
- wydruk obrotów i rozrachunków w każdej z walut,
- wydruk obrotów w walucie,
Płatności masowe SIMP
- automatyczne księgowanie wyciągów bankowych z przelewów wirtualnych kont bankowych.
Polecenia zapłaty
- generowanie poleceń zapłaty dla kontrahentów na podstawie faktur sprzedaży i eksport do banku.
Istnieje wydanie programu FK dla biur rachunkowych MULTI oraz dla zarządców wspólnot mieszkaniowych

Zasady obliczania cen na więcej niż jedno stanowisko - Zasady sprzedaży oprogramowania

[ O firmie | Aktualności | Produkty i usługi | Kontakt, dane | Praca | Pisali o nas... | Polityka, RODO | Zaloguj ]

(c) 1987-2018 ZUBIX sp. z o.o.