Przedsiębiorstwo Techniczno - Informatyczne
"ZUBIX" Sp. z o.o.

 
   
Oferujemy
Oprogramowanie i systemy informatyczne
System Finansowo-Księgowy stanowi trzon zintegrowanego systemy w wersji SQL. Pełna księgowość. Rozbudowana obsługa rozrachunków. Automatyczne rozliczanie VAT. Możliwość obsługi kasy. Moduły fakturowania, przelewów, rozliczenia kosztów i inne.
System Naliczania Opłat (Czynsze) jest częścią zintegrowanego systemu w wersji SQL.
Wszechstronny i uniwersalny moduł przeznaczony do zarządzania i rozliczeń: nieruchomości, odbiorców wody, odbiorców energii elektrycznej, najemców hal targowych oraz płatników dowolnych opłat (czynsze, czesne, podatek od deszczówki).
Kadry i Płace to nowoczesny i rozbudowany system ewidencji i rozliczania pracowników w wersji SQL. Zastosowane rozwiązania pozwalają na efektywne wykorzystanie programu w małych, średnich i dużych firmach.
System Handel (SQL) do obsługi hurtowni, sklepów i wytwórni. Przyjmowanie towarów (produktów) do magazynów. Sprzedaż wg kilku cen. Wszechstronne zestawienia. Drukarka fiskalna. Automatyczne księgowanie wystawionych faktur w programie FK.
Ewidencja Środków Trwałych (SQL) umożliwia ewidencjonowanie majątku firmy - środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości. Dwutorowe naliczanie amortyzacji - oddzielnie dla potrzeb podatkowych (ewidencja kosztowa - zgodna z ustawą o podatku dochodowym), oraz dla potrzeb bilansowych.
Ewidencja Akcyzowa Energii i Gazu (EwA) wspomaga prowadzenie ewidencji energii elektrycznej i wyrobów gazowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.
System Obiegu Dokumentów (SOD) to system służący do zarządzania obiegiem dokumentów w firmie (eDokumenty) oraz faktur zintegrowanych z FK SQL (ZFKS)
Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to niezależny program służący do kompleksowej wysyłki, analizy i wydruków plików JPK (XML).
Program pracuje z plikami przygotowanymi w dowolnym systemie (również firm zewnętrznych).
Programy na zamówienie. Jesteśmy twórcami wielu programów tworzonych na indywidualne zamówienia. Programy te są na bieżąco aktualizowane i doskonalone. Na ich bazie możemy wytworzyć (koszt znacznie niższy niż tworzenie od podstaw) programy o podobnych funkcjach.

Usługi
Oferujemy szkolenia obejmujące obsługę programów i systemów informatycznych.
Zapewniamy również pomoc merytoryczną przy konfiguracji systemów pod kątem zgodności z przepisami, ustawami oraz wymaganiami funkcjonalnymi.
Wciąż i na bieżąco serwisujemy i dostosowujemy nasze systemy u każdego klienta do zmieniających się wymagań.
Oferujemy również usługi w zakresie serwisu sprzętu, serwerów i administrowania sieciami.
Fiskalizujemy oraz serwisujemy drukarki fiskalne firmy Posnet.
Sprzęt komputerowy i sieci
Naszym klientom dostarczamy sprzęt komputerowy uznanych producentów oraz składamy komputery skonfigurowane wg indywidualnych życzeń. Prowadzimy serwis sprzętu.
Kompletujemy i dostarczamy sprzęt i oprogramowanie sieciowe oraz serwery.
Sprzedajemy i serwisujemy kasy fiskalne firmy Posnet.

[ O firmie | Aktualności | Produkty i usługi | Kontakt, dane | Praca | Pisali o nas... | Polityka, RODO | Zaloguj ]

(c) 1987-2018 ZUBIX sp. z o.o.